501-340-872

E-mail

Suport

Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AP Computers Adam Polok, ul. Nad Kanałem 22a/15, 41-800 Zabrze
 2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:AP Computers Adam Polok, ul. Nad Kanałem 22a/15, 41-800 Zabrze lub email: kontakt [@] apcomputers.pl
 3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji danego zlecenia/usługi.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją umowy, stosownie do art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania oferty; realizacji umowy oraz ich rozliczenia
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
 10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 11. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Informacja na temat wykorzystania Cookies

 

Strona korzysta z dwóch różnych rodzajów plików cookie. Trwałe pliki cookie, które są plikami tekstowymi wysyłanymi przez nasz serwer internetowy i przechowywanymi na Twoim komputerze, oraz sesyjne pliki cookie, które są przechowywane tylko tymczasowo i znikają po zamknięciu przeglądarki internetowej. Pliki cookie służą do optymalizacji funkcji strony internetowej i dostosowania jej do twoich preferencji. Do pewnego stopnia użyteczność strony internetowej zależy od sesyjnych plików cookie. Jeśli chcesz uniknąć plików cookie, możesz ustawić przeglądarkę internetową tak, aby wyłączała przechowywanie plików cookie na twoim komputerze. Jednak sesyjne pliki cookie są niezbędne do nawigacji w witrynie internetowej. Więcej informacji o ustawieniach plików cookie znajduje się w menu pomocy przeglądarki internetowej.


Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem https://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.